แม่ซานเดอร์ http://atitaya.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=07-09-2008&group=21&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=07-09-2008&group=21&gblog=12 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[Vigeland Sculpture Park ออสโล นอร์เวย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=07-09-2008&group=21&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=07-09-2008&group=21&gblog=12 Sun, 07 Sep 2008 17:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=09-09-2008&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=09-09-2008&group=21&gblog=11 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลายฟ้า จาก Oppdal ถึง Bjorli นอร์เวย์ค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=09-09-2008&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=09-09-2008&group=21&gblog=11 Tue, 09 Sep 2008 17:44:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=10-09-2008&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=10-09-2008&group=21&gblog=10 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาสูงเสียดฟ้า เศษหิมะเกลื่อนกล่น Trollstigen ถึง Alnestinden นอร์เวย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=10-09-2008&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=10-09-2008&group=21&gblog=10 Wed, 10 Sep 2008 17:42:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-01-2009&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-01-2009&group=14&gblog=10 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[แสงเทียนแห่งเรอเนซองส์ (1) / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-01-2009&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-01-2009&group=14&gblog=10 Sun, 25 Jan 2009 17:08:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-08-2008&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-08-2008&group=8&gblog=14 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ล่องเรือ ชมเมืองซูริค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-08-2008&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-08-2008&group=8&gblog=14 Thu, 21 Aug 2008 17:53:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-08-2008&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-08-2008&group=8&gblog=13 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[จากซูริค ไป ดาวอส สวิส เซอร์ แลนด์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-08-2008&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-08-2008&group=8&gblog=13 Fri, 22 Aug 2008 17:52:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-08-2008&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-08-2008&group=8&gblog=12 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[บนทางรถไฟสายน้ำแข็ง /ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-08-2008&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-08-2008&group=8&gblog=12 Fri, 22 Aug 2008 17:51:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-08-2008&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-08-2008&group=8&gblog=11 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[สามหมู่บ้านสุดสวีท : Zermatt / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-08-2008&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-08-2008&group=8&gblog=11 Fri, 22 Aug 2008 17:50:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-08-2008&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-08-2008&group=8&gblog=10 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาน่า ชมเมืองดาวอส หน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-08-2008&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-08-2008&group=8&gblog=10 Fri, 22 Aug 2008 17:49:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=20-11-2009&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=20-11-2009&group=5&gblog=13 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลสาบ ธารน้ำ ภูเขา ร่มไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=20-11-2009&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=20-11-2009&group=5&gblog=13 Fri, 20 Nov 2009 13:43:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=5&gblog=12 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[พาหวานใจไปเมืองบาธ (2)/ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=5&gblog=12 Sun, 15 Nov 2009 22:33:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=5&gblog=11 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[พาหวานใจไปเมืองบาธ (3) / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=5&gblog=11 Sun, 15 Nov 2009 22:27:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=5&gblog=10 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[พาหวานใจไปเมืองบาธ (4) / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=5&gblog=10 Sun, 15 Nov 2009 22:25:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=13-09-2008&group=21&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=13-09-2008&group=21&gblog=9 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ล่องเรือสำราญ ทิ้งเมืองสวย Alesund สุดปลายทาง ที่อ่าวสวยสุด Geirangerfjord ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=13-09-2008&group=21&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=13-09-2008&group=21&gblog=9 Sat, 13 Sep 2008 17:41:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-09-2008&group=21&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-09-2008&group=21&gblog=8 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ล่องเรือชมวิวไม่หนำใจ ตะเกียกตะกายขึ้นเขาชมซ้ำ กระหน่ำสวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-09-2008&group=21&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-09-2008&group=21&gblog=8 Mon, 15 Sep 2008 17:39:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=24-09-2008&group=21&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=24-09-2008&group=21&gblog=7 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[Ålesund หนึ่งเมืองสวย ของ นอร์เวย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=24-09-2008&group=21&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=24-09-2008&group=21&gblog=7 Wed, 24 Sep 2008 17:38:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-09-2008&group=21&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-09-2008&group=21&gblog=6 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[Gudbrandsjuvet วังบัวบาน เวอร์ชั่นนอร์เวย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-09-2008&group=21&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-09-2008&group=21&gblog=6 Thu, 25 Sep 2008 17:37:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=27-09-2008&group=21&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=27-09-2008&group=21&gblog=5 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำใสไหลกระเซ็นเห็นตัวปลา นอร์เวย์ ภาคเพลินๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=27-09-2008&group=21&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=27-09-2008&group=21&gblog=5 Sat, 27 Sep 2008 17:36:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=28-09-2008&group=21&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=28-09-2008&group=21&gblog=4 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[Fossestien ธารน้ำตก สวยรื่นรมย์ นอร์เวย์ ( ยังอยู่ตรงนี้ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=28-09-2008&group=21&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=28-09-2008&group=21&gblog=4 Sun, 28 Sep 2008 17:34:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-10-2008&group=21&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-10-2008&group=21&gblog=3 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[หนุ่มเสื้อเขียวพาเที่ยวต่อ Sogn og Fjordane]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-10-2008&group=21&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-10-2008&group=21&gblog=3 Wed, 01 Oct 2008 17:33:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=04-10-2008&group=21&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=04-10-2008&group=21&gblog=2 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[Bergen เมืองใหญ่ เป็นที่2 ของนอร์เวย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=04-10-2008&group=21&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=04-10-2008&group=21&gblog=2 Sat, 04 Oct 2008 17:30:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=05-10-2008&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=05-10-2008&group=21&gblog=1 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[Fløibanen รถรางสวยขึ้นเขาชมเมือง Bergen, Norway]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=05-10-2008&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=05-10-2008&group=21&gblog=1 Sun, 05 Oct 2008 17:29:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=27-06-2009&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=27-06-2009&group=20&gblog=5 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[เช้ายันเย็น ที่ เชลซีการ์เดนท์ โชว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=27-06-2009&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=27-06-2009&group=20&gblog=5 Sat, 27 Jun 2009 16:34:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=23-06-2009&group=20&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=23-06-2009&group=20&gblog=4 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ล่องเรือเที่ยวแม่น้ำเทมส์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=23-06-2009&group=20&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=23-06-2009&group=20&gblog=4 Tue, 23 Jun 2009 16:32:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-06-2009&group=20&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-06-2009&group=20&gblog=3 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[TOWER BRIDGE AND TOWER OF LONDON]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-06-2009&group=20&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-06-2009&group=20&gblog=3 Sun, 21 Jun 2009 16:31:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-06-2009&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-06-2009&group=20&gblog=2 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ลอนดอน ไปกี่ครั้ง ไม่มีเบื่อ แต่ ตื่นเต้น น้อยลง ( น่าจะเป็นเช่นนั้น )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-06-2009&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-06-2009&group=20&gblog=2 Sat, 06 Jun 2009 16:30:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=04-06-2009&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=04-06-2009&group=20&gblog=1 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาแล้วจ้า จาก ลอนดอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=04-06-2009&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=04-06-2009&group=20&gblog=1 Thu, 04 Jun 2009 16:28:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-04-2009&group=19&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-04-2009&group=19&gblog=5 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดี จ้า สกอตแลนด์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-04-2009&group=19&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-04-2009&group=19&gblog=5 Wed, 22 Apr 2009 16:40:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-04-2009&group=19&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-04-2009&group=19&gblog=4 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[1 ใน 2000 ปราสาท ของสกอตแลนด์ สโกน พาเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-04-2009&group=19&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-04-2009&group=19&gblog=4 Sat, 25 Apr 2009 16:39:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=26-04-2009&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=26-04-2009&group=19&gblog=3 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[หาดทราย สายลม ทะเล และ 2เรา ( แม่ลูก )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=26-04-2009&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=26-04-2009&group=19&gblog=3 Sun, 26 Apr 2009 16:38:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=27-04-2009&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=27-04-2009&group=19&gblog=2 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[Portree เมืองหลวงของเกาะ Skye ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=27-04-2009&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=27-04-2009&group=19&gblog=2 Mon, 27 Apr 2009 16:37:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=29-04-2009&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=29-04-2009&group=19&gblog=1 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[Kilt rock, Isle of Skye]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=29-04-2009&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=29-04-2009&group=19&gblog=1 Wed, 29 Apr 2009 16:35:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-06-2008&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-06-2008&group=18&gblog=3 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[โทเลโด อยุธยา ของชาวสเปน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-06-2008&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-06-2008&group=18&gblog=3 Thu, 12 Jun 2008 18:04:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=13-06-2008&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=13-06-2008&group=18&gblog=2 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าจากปราสาทอัลคาซ่าร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=13-06-2008&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=13-06-2008&group=18&gblog=2 Fri, 13 Jun 2008 18:02:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-10-2008&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-10-2008&group=18&gblog=1 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[บาร์เซโลน่า ใต้กลิ่นอาย"อาร์ต นูโว"บาย"เกาดี้" โดย จุฬาลักษณ์ ภู่เกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-10-2008&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-10-2008&group=18&gblog=1 Sun, 12 Oct 2008 17:22:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=28-09-2008&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=28-09-2008&group=17&gblog=7 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[เลาะเส้นทาง"สายไหม" สัมผัสถิ่นกำเนิด"เผ่าไท" โดย อภิญญา ภู่กิ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=28-09-2008&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=28-09-2008&group=17&gblog=7 Sun, 28 Sep 2008 17:35:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=09-11-2008&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=09-11-2008&group=17&gblog=6 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้เปลี่ยนสี ที่ มอสโก โดย พนิดา สงวนเสรีวานิช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=09-11-2008&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=09-11-2008&group=17&gblog=6 Sun, 09 Nov 2008 17:17:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=16-12-2008&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=16-12-2008&group=17&gblog=5 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[“นิวยอร์ก” นครระฟ้า ระทึกตา ระลึกใจ โดย : มะเมี้ยะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=16-12-2008&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=16-12-2008&group=17&gblog=5 Tue, 16 Dec 2008 17:13:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=27-12-2008&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=27-12-2008&group=17&gblog=4 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่องไปกับใจตน - ที่สุดแห่งปี... ‘เดดซี’ ทะเลชีวิต โดย "ธีรภาพ โลหิตกุล"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=27-12-2008&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=27-12-2008&group=17&gblog=4 Sat, 27 Dec 2008 17:12:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=24-01-2009&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=24-01-2009&group=17&gblog=3 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่องไปกับใจตน-แด่...ไมเคิลไรทฝรั่งจิตวิญญาณไทย ธีรภาพโลหิตกุล ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=24-01-2009&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=24-01-2009&group=17&gblog=3 Sat, 24 Jan 2009 17:10:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=04-10-2009&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=04-10-2009&group=17&gblog=2 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า "โรเซ็ตต้า สโตน" กุญแจไขปริศนาไอยคุปต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=04-10-2009&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=04-10-2009&group=17&gblog=2 Sun, 04 Oct 2009 15:36:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-11-2009&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-11-2009&group=17&gblog=1 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[พิพิธภัณฑ์เรือวาซา สิ่งมหัศจรรย์"สตอกโฮล์ม" โดย สกุณา ประยูรศุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-11-2009&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-11-2009&group=17&gblog=1 Sun, 01 Nov 2009 15:35:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=23-06-2008&group=16&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=23-06-2008&group=16&gblog=3 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[บูดาเปสท์ยามราตรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=23-06-2008&group=16&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=23-06-2008&group=16&gblog=3 Mon, 23 Jun 2008 17:56:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-06-2008&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-06-2008&group=16&gblog=2 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่นนิด นี่หน่อย จากบูดาเปสท์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-06-2008&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-06-2008&group=16&gblog=2 Wed, 25 Jun 2008 17:55:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=02-07-2008&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=02-07-2008&group=16&gblog=1 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[เยือนปราสาทบูดา คารวะท่านArthur Görgey]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=02-07-2008&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=02-07-2008&group=16&gblog=1 Wed, 02 Jul 2008 17:54:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-02-2009&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-02-2009&group=14&gblog=9 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปฟลอเร็นซ์ (1) / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-02-2009&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-02-2009&group=14&gblog=9 Sun, 01 Feb 2009 17:07:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=08-02-2009&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=08-02-2009&group=14&gblog=8 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปฟลอเร็นซ์ (2) / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=08-02-2009&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=08-02-2009&group=14&gblog=8 Sun, 08 Feb 2009 17:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-02-2009&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-02-2009&group=14&gblog=7 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปฟลอเร็นซ์ (3) / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-02-2009&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-02-2009&group=14&gblog=7 Sun, 15 Feb 2009 17:06:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-02-2009&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-02-2009&group=14&gblog=6 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปฟลอเร็นซ์ (4)/ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-02-2009&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=22-02-2009&group=14&gblog=6 Sun, 22 Feb 2009 17:04:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-03-2009&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-03-2009&group=14&gblog=5 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปฟลอเร็นซ์ (5) / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-03-2009&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-03-2009&group=14&gblog=5 Sun, 01 Mar 2009 16:56:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=04-03-2009&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=04-03-2009&group=14&gblog=4 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ เวนิสนี้หนา ลานตาชม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=04-03-2009&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=04-03-2009&group=14&gblog=4 Wed, 04 Mar 2009 16:56:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=05-03-2009&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=05-03-2009&group=14&gblog=3 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ขึ้นฝั่งเวนิส เลียบถนน ตึกราม ร้านรวง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=05-03-2009&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=05-03-2009&group=14&gblog=3 Thu, 05 Mar 2009 16:55:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=05-03-2009&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=05-03-2009&group=14&gblog=2 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ ปีอาซซ่าซานมาร์โก จัตุรัสเซนต์มาร์ค ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=05-03-2009&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=05-03-2009&group=14&gblog=2 Thu, 05 Mar 2009 16:54:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-03-2009&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-03-2009&group=14&gblog=1 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[Basilica di San Marco ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-03-2009&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-03-2009&group=14&gblog=1 Fri, 06 Mar 2009 16:53:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-03-2009&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-03-2009&group=12&gblog=8 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ถามหา ปารีส ได้เลยจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-03-2009&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-03-2009&group=12&gblog=8 Fri, 06 Mar 2009 16:52:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=07-03-2009&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=07-03-2009&group=12&gblog=7 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ถัดจาก Eiffel ต้องเป็น Louvre ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=07-03-2009&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=07-03-2009&group=12&gblog=7 Sat, 07 Mar 2009 16:51:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=07-03-2009&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=07-03-2009&group=12&gblog=6 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[Notre-Dame จ้า Notre-Dame ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=07-03-2009&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=07-03-2009&group=12&gblog=6 Sat, 07 Mar 2009 16:50:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=09-03-2009&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=09-03-2009&group=12&gblog=5 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ดิสนีย์ ปารีสเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=09-03-2009&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=09-03-2009&group=12&gblog=5 Mon, 09 Mar 2009 16:50:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-07-2009&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-07-2009&group=12&gblog=4 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[จากฟากฟ้า อัมสเตอร์ดัม สู่น่านฟ้า เมืองนีซ แคว้นโปรวองซ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-07-2009&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-07-2009&group=12&gblog=4 Mon, 06 Jul 2009 15:43:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=09-07-2009&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=09-07-2009&group=12&gblog=3 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ยามเย็น เดินเล่น ( ใจกลาง ) เมืองนีซ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=09-07-2009&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=09-07-2009&group=12&gblog=3 Thu, 09 Jul 2009 15:42:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=13-07-2009&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=13-07-2009&group=12&gblog=2 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มทัวร์แรก ว่าตั้งแต่ ตามรายทางไปหมู่บ้านEze (èze) อ่านว่า เอส ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=13-07-2009&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=13-07-2009&group=12&gblog=2 Mon, 13 Jul 2009 15:41:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-07-2009&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-07-2009&group=12&gblog=1 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[Eze, History of the old Village]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-07-2009&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-07-2009&group=12&gblog=1 Wed, 15 Jul 2009 15:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=17-01-2009&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=17-01-2009&group=10&gblog=1 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[จากอัมพวาสู่ตำนานแม่กลอง วิถีไทยในรางวัลระดับโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=17-01-2009&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=17-01-2009&group=10&gblog=1 Sat, 17 Jan 2009 17:11:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=28-08-2008&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=28-08-2008&group=8&gblog=9 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[BERNINA EXPRESS]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=28-08-2008&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=28-08-2008&group=8&gblog=9 Thu, 28 Aug 2008 17:48:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=28-08-2008&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=28-08-2008&group=8&gblog=8 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้าใส แดดสวย ทะเลสาบ ภูเขางาม และ หิมะในฤดูร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=28-08-2008&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=28-08-2008&group=8&gblog=8 Thu, 28 Aug 2008 17:46:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-10-2008&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-10-2008&group=8&gblog=7 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้อนนี้ ( สิงหา ห้าหนึ่ง ) ที่ Zermatt]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-10-2008&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-10-2008&group=8&gblog=7 Tue, 21 Oct 2008 17:19:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-10-2008&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-10-2008&group=8&gblog=6 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึง เซอร์แมท ก็ ต้อง เยือน แมทเทอร์ฮอร์น เนาะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-10-2008&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-10-2008&group=8&gblog=6 Tue, 21 Oct 2008 17:18:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-10-2008&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-10-2008&group=8&gblog=5 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[matterhorn glacier paradise สวรรค์บนดอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-10-2008&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=21-10-2008&group=8&gblog=5 Tue, 21 Oct 2008 17:18:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-03-2009&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-03-2009&group=8&gblog=4 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[Jungfrau railway ขบวนรถไฟสู่ฟากฟ้า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-03-2009&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-03-2009&group=8&gblog=4 Thu, 12 Mar 2009 16:48:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-03-2009&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-03-2009&group=8&gblog=3 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[Jungfrau ตอนจบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-03-2009&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-03-2009&group=8&gblog=3 Thu, 12 Mar 2009 16:47:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-03-2009&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-03-2009&group=8&gblog=2 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[อินเตอร์ลาเคน สวิส จ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-03-2009&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-03-2009&group=8&gblog=2 Sun, 15 Mar 2009 16:45:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-10-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-10-2009&group=8&gblog=1 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA["เอ็นเทิลบุช" การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ที่ "สวิตเซอร์แลนด์"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-10-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=25-10-2009&group=8&gblog=1 Sun, 25 Oct 2009 15:30:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-12-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-12-2009&group=7&gblog=3 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[เบอร์ลิน (จบ) -เกาะพิพิธภัณฑ์ปลุกปั้นอดีตให้มีชีวิต โดย : The Mouse]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-12-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=01-12-2009&group=7&gblog=3 Tue, 01 Dec 2009 2:27:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=17-11-2009&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=17-11-2009&group=7&gblog=2 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA['ผู้นำโลก'อดีต-ปัจจุบันร่วมรำลึก ครบ20ปีทลายกำแพงเบอร์ลิน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=17-11-2009&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=17-11-2009&group=7&gblog=2 Tue, 17 Nov 2009 14:30:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=17-11-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=17-11-2009&group=7&gblog=1 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[เบอร์ลิน (1) … วันสิ้นกำแพง โดย : The Mouse]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=17-11-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=17-11-2009&group=7&gblog=1 Tue, 17 Nov 2009 14:28:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=26-02-2009&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=26-02-2009&group=6&gblog=2 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[Hallstatt หมู่บ้านแสนสวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=26-02-2009&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=26-02-2009&group=6&gblog=2 Thu, 26 Feb 2009 17:02:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=26-02-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=26-02-2009&group=6&gblog=1 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[Hallstatt หมู่บ้านแสนสวย สอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=26-02-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=26-02-2009&group=6&gblog=1 Thu, 26 Feb 2009 17:01:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=5&gblog=9 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[พาหวานใจไปเมืองบาธ (5) / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=5&gblog=9 Sun, 15 Nov 2009 22:20:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=23-11-2008&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=23-11-2008&group=5&gblog=8 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[เยือนถิ่น"หินประหลาด" สโตนเฮนจ์ โดย สกุณา ประยูรศุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=23-11-2008&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=23-11-2008&group=5&gblog=8 Sun, 23 Nov 2008 17:14:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=11-09-2009&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=11-09-2009&group=5&gblog=3 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดป่าสันติธรรม วอริคไชร์ อังกฤษ เจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=11-09-2009&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=11-09-2009&group=5&gblog=3 Fri, 11 Sep 2009 15:40:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=11-09-2009&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=11-09-2009&group=5&gblog=2 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดป่าสันติธรรม วอริคไชร์ อังกฤษ (2) เจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=11-09-2009&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=11-09-2009&group=5&gblog=2 Fri, 11 Sep 2009 15:39:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=11-09-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=11-09-2009&group=5&gblog=1 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดป่าสันติธรรม วอริคไชร์ อังกฤษ (3) เจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=11-09-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=11-09-2009&group=5&gblog=1 Fri, 11 Sep 2009 15:37:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=16-10-2008&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=16-10-2008&group=4&gblog=7 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[HOME Openluchtmuseum Arnhem]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=16-10-2008&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=16-10-2008&group=4&gblog=7 Thu, 16 Oct 2008 17:21:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=16-10-2008&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=16-10-2008&group=4&gblog=6 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[เยือน openluchtmuseum อย่างเป็นทางการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=16-10-2008&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=16-10-2008&group=4&gblog=6 Thu, 16 Oct 2008 17:20:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=10-11-2008&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=10-11-2008&group=4&gblog=5 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[คนรวยได้ต้นไม้ เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=10-11-2008&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=10-11-2008&group=4&gblog=5 Mon, 10 Nov 2008 17:16:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-01-2009&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-01-2009&group=4&gblog=4 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวทั่วเนเธอร์แลนด์ผ่าน"มาดูโรดัม" โดย : หมวยเกี๊ยะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-01-2009&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=06-01-2009&group=4&gblog=4 Tue, 06 Jan 2009 17:12:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=26-03-2009&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=26-03-2009&group=4&gblog=3 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ขบวนบุพผาชาติ ฮอลแลนด์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=26-03-2009&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=26-03-2009&group=4&gblog=3 Thu, 26 Mar 2009 16:43:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=20-05-2009&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=20-05-2009&group=4&gblog=2 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[เมืองดอกไม้ นำฝาก ครอบครัว จ.จาน เจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=20-05-2009&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=20-05-2009&group=4&gblog=2 Wed, 20 May 2009 15:49:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=13-09-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=13-09-2009&group=4&gblog=1 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่ออดีต"คนไร้บ้าน"กลายเป็น"ไก๊ด์" เมืองอูเทร็คท์...แดนกังหัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=13-09-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=13-09-2009&group=4&gblog=1 Sun, 13 Sep 2009 15:37:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=07-10-2008&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=07-10-2008&group=3&gblog=6 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ร่วง แล้ว ผลัดสี ที่อัมสเตอร์ดัม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=07-10-2008&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=07-10-2008&group=3&gblog=6 Tue, 07 Oct 2008 17:23:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=10-11-2008&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=10-11-2008&group=3&gblog=5 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[เช้านี้ ( อีกทีน่า ) ที่อัมสเตอร์ดัม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=10-11-2008&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=10-11-2008&group=3&gblog=5 Mon, 10 Nov 2008 17:15:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=24-02-2009&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=24-02-2009&group=3&gblog=4 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[เล็กๆน้อยๆ จากอัมส์ ให้ คุณเข้ ค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=24-02-2009&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=24-02-2009&group=3&gblog=4 Tue, 24 Feb 2009 17:03:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=31-03-2009&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=31-03-2009&group=3&gblog=3 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[สกอตแลนด์ เยือน ฮอลแลนด์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=31-03-2009&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=31-03-2009&group=3&gblog=3 Tue, 31 Mar 2009 16:42:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=31-03-2009&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=31-03-2009&group=3&gblog=2 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอมอบดอกไม้ในสวน ทั้งสวน เลย จ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=31-03-2009&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=31-03-2009&group=3&gblog=2 Tue, 31 Mar 2009 16:41:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=05-10-2009&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=05-10-2009&group=3&gblog=1 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ยลโบสถ์งาม “เมืองอัมสเตอร์ดัม” โดย : หมวยเกี๊ยะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=05-10-2009&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=05-10-2009&group=3&gblog=1 Mon, 05 Oct 2009 15:34:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=17-11-2009&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=17-11-2009&group=1&gblog=5 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเอกชื่อ ลูกัส จูเนียร์ มังกร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=17-11-2009&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=17-11-2009&group=1&gblog=5 Tue, 17 Nov 2009 18:32:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-06-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-06-2009&group=1&gblog=4 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านสวยที่เราไปพัก ในทัวร์เวลส์ตอนใต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-06-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=12-06-2009&group=1&gblog=4 Fri, 12 Jun 2009 15:22:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=1&gblog=3 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[วันทำความสะอาดบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=15-11-2009&group=1&gblog=3 Sun, 15 Nov 2009 15:18:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=08-10-2008&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=08-10-2008&group=1&gblog=2 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูก1 หลาน2 น้อง1 ขอแนะนำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=08-10-2008&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=08-10-2008&group=1&gblog=2 Wed, 08 Oct 2008 15:17:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=10-06-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=10-06-2008&group=1&gblog=1 http://atitaya.bloggang.com/rss <![CDATA[มีอะไร ทำ เพิ่มเติม ในชีวิตประจำวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=10-06-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=atitaya&month=10-06-2008&group=1&gblog=1 Tue, 10 Jun 2008 20:02:02 +0700